Definicja białek

Białka (proteiny) stanowią podstawowy składnik pokarmowy obejmujący grupę wielkocząsteczkowych związków organicznych zawierających azot, składających się z pojedynczych aminokwasów połączonych wiązaniami peptydowymi. Są zasadniczym elementem budowy wszystkich tkanek (białka strukturalne) oraz substancji biologicznie czynnych(białka funkcjonalne), regulujących przemiany materii oraz liczne funkcje ustroju, celem zapewnienia jego prawidłowego stanu. Proteiny stanowią około 20% masy ciała człowieka i zaliczane są do makroelementów. Jeden gram białka dostarcza 4 kcal.