Funkcje białek

W organizmie osoby dorosłej 15-20% masy stanowi białko (ok. 10-14 kg), z czego około 3% podlega codziennej wymianie. Odpowiednia ilość białka dostarczanego wraz z dietą determinuje wzrost organizmu, jego rozwój, odporność na choroby, regenerację tkanek oraz ogólne utrzymanie równowagi organizmu. Białka pełnią w organizmie rozmaite funkcje, m.in. jako elementy układu odpornościowego (przeciwciała), cząsteczki utrzymujące prawidłowy bilans wodny w przestrzeniach komórkowych (albuminy), transportery substancji, zarówno w skali komórek, jak i całego organizmu czy też jako składniki regulujące równowagę kwasowo-zasadową (właściwości buforowe).

Tabela 1. Główne funkcje białek w ludzkim organizmie

Źródła: Opracowanie własne na podstawie: Ciborowska, H., Rudnicka, A., Ciborowski, A., & Wydawnictwo Lekarskie PZWL. (2019). Wydawnictwo Lekarskie PZWL.; Gawęcki, J., & Berger, S. (2012). Żywienie człowieka t. 1. Wydawnictwo Naukowe PWN.